מדיניות החזרה

מדיניות החזרת המוצרים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל: בכל תשלום שהוא יקבל הלקוח את המוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים בעמוד זה.

היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.

הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה (בניכוי מלוא דמי המשלוח וההובלה ששילמה החברה, במידה והציוד הועבר אל הלקוח) ובתנאי שהמוצר לא הורכב עדיין אצל הלקוח, ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש שהוא, ובתנאי שהציוד הוחזר במצבו כפי ששלחה אותו החברה.

הרכבת המוצר תהווה הוכחה כי נעשה שימוש במוצר, והמוצר לא ייתקבל חזרה ולא ניתן יהיה לבטל את העסקה.

החזרת המוצר תעשה על ידי הקונה ועל חשבונו למחסן העסק, במצבו כפי ששלחה אותו החברה, למקום אשר תורה לו החברה, עד 14 יום מיום ביצוע התשלום.

החזר התשלום יעשה באותו האופן בו שילם את התשלום ובניכוי 5% מסכום העסקה המקורי ובניכוי מלוא דמי הביטול אותם גובה חברת האשראי במידה והתשלום נעשה באשראי.

במידה והמוצר נשלח כבר אל הלקוח, ייגבו דמי המשלוח וההובלה המלאים אל הלקוח ובחזרה, כפי ששילמה החברה, וסכום המשלוח ו/או ההובלה ינוכה במלואו מסכום ההחזר.

 

Comments are closed.